Financiële verantwoording

Wij vinden de financiële verantwoording zeer belangrijk omdat dit de vertrouwensbasis vormt voor onze relatie. Het bestuur van deze stichting bestaat uit financiële professionals die erop zullen toezien dat wat wordt toegezegd ook wordt waargemaakt.

Wij publiceren onze jaarcijfers op deze website. In deze cijfers kunt u zien welk budget wij voor welke kinderen hebben gereserveerd.

Wij eisen van organisaties waar wij mee samenwerken ook een gedegen financiële verantwoording (jaarcijfers) en eisen ook van hen inzage in de jaarcijfers.

Wij vinden het zeer belangrijk te vermelden dat wij geen kosten rekenen voor onze werkwijze. 100% van de gelden die wij beheren wordt gebruikt voor de sponsorkinderen. Vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding.

Jaarcijfers 2011

Kas € 11.236,00 Fiona € 2.160,00
Nodig € 784,00 Mary € 1.220,00
Lalah € 4.860,00
Maria € 3.780,00
€ 12.020,00 € 12.020,00

Jaarcijfers 2012

Kas € 10.554,00 Fiona € 1.620,00
Nodig € 5.226,00 Mary € 660,00
Lalah € 4.320,00
Maria € 3.240,00
Patricia € 5.940,00
€ 15.780,00 € 15.780,00

Jaarcijfers 2014

Kas € 8.815,00 Lalah 2003 € 3.780,00
tekort € 14.060,00 Mariah 2001 € 2.700,00
Carylyn 1993 € 1.080,00
Patricia 2006 € 5.400,00
Mary 1995 € 2.940,00
Maimouna € 1.600,00
Mariama 2002 € 2.500,00
Adama 2000 € 2.500,00
Kulaymata € 375,00
€ 22.875,00 € 22.875,00