Home

Stichting De Periodieke Gift heeft de Financiële Adoptie constructie ontworpen om weeskinderen in ontwikkelingslanden in staat te stellen een zodanige opvoeding en scholing te genieten dat zij vanaf volwassenheid in staat moeten zijn in het eigen onderhoud te voorzien.

Stichting De Periodieke Gift werkt daarbij samen met weeshuizen in ontwikkelingslanden. Er wordt alleen samengewerkt met weeshuizen die een solide financiële huishouding voeren, waarbij het bewind van het weeshuis wordt gevoerd door Nederlanders en waarbij het weeshuis wordt vertegenwoordigd door een stichting in Nederland.

Wij maken voor elk geadopteerd kind een begroting zodat wij een indicatie hebben hoeveel geld er gereserveerd zal moeten worden. Op die manier weten wij welk bedrag ongeveer benodigd zal zijn om het kind gedurende zijn/haar studietijd in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. U zult begrijpen dat voor een kind van 4 jaar in beginsel een hoger bedrag benodigd zal zijn dan voor een kind van 13 jaar.